BMNRF

Objektif

Objektif Kami adalah untuk

Mewujudkan

penyelidikan otak,minda dan neurosains di Malaysia ini sebagai satu penyelidikan yang berkualiti dan diiktiraf di peringkat antarabangsa oleh golongan penyelidik

Melahirkan

para penyelidik yang bertaraf antarabangsa di dalam bidang penyelidikan otak,minda dan neurosains

Pusat pengantaraan bagi

para penyelidik bagi mendapatkan maklumat yang terkini serta kemudahan yang lebih lengkap bagi menjalankan penyelidikan

Penghubung

antara masyarakat dan penyelidik bagi tujuan penyelidikan ke atas otak,minda dan neurosains

Mengenai Kami

Yayasan Penubuhan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains ini terdiri daripada dua orang pengasas dan enam orang pemegang amanah.

Kesemua pengasas dan pemegang amanah ini mempunyai pendidikan latar belakang bidang neurosains. Ketua pengasas yayasan ini mempunyai pengalaman lebih dalam bidang bedah-neuro, neurologi serta pelbagai aspek di dalam neurosains.

Ahli Pengasas dan Pemegang Amanah

Professor Dato' Dr. Jafri Malin Abdullah

Ahli Pengasas

M.D. Doctor of Medicine (USM)
Diploma Certification Specialization in Neurosurgery (University of Ghent, Belgium)
PhD (Biomedical Sciences) (Magna Cum Lauda)
MMC : 26500
[email protected]

Profesor Madya Dr. Durriyyah Sharifah Hasan Adli

Ahli Pengasas

PhD(Biomedical Science-Neurobiology) (Kent State University-NE Ohio Univ.Coll. of Medicine,Ohio)
BA (Biology) (CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, CHICO)
[email protected]

Profesor Madya Datuk Dr. Mohamed Saufi Bin Awang

Pemegang Amanah

MBBS (Adelaide)
M. Surg (USM)
MMC: 36940
[email protected]Dr.Ashraf Sharifuddin

Pemegang Amanah

MBChB (SHEFFIELD)
M. Surg (USM)
MMC : 39554
[email protected]

Dr.Nujaimin Bin Udin

Pemegang Amanah

MBBCh (University of Cairo, Egypt)
M. Surg (USM)
MMC : 37215
[email protected]

Dr.Nasser Bin Abdul Wahab

Pemegang Amanah

MBBS (M.S. Ramaiah Medical College)
M. Surg (USM)
MMC : 34883
[email protected]

Dr.Mohd Sofan Zenian

Pemegang Amanah

MBBS (IIUM,Malaysia)
MMC : 41871
[email protected]

Dr.Sim Sze Kiat

Pemegang Amanah

MBBS (Malaya)
M.Surg Neurosurgery (USM)
MMC : 45068
[email protected]

www.000webhost.com